مقالات و نشریات آمازون تله

نمایش 1 الی 10 مقاله از 309 ( صفحه 31 )
معرفی کمپانی شیمیایی اونیک (دگوسا) - Evonik Degussa
ضدعفونی کننده چیست؟
معرفی افزودنی بهبود دهنده چسبندگی شرکت BYK
اروزیل آب گریز یا فوم سیلیکای هیدروفوب
کاربردهای رزین هیدروکربنی
داستان برند آلمانی BYK
تاریخچه شرکت BASF - ب.آ.اس.ف چیست؟
مواد شیمیایی چیست؟
معرفی مونومرهای اکریلاتی مهم و صنعتی
کارنوبا واکس چیست ؟

loader