حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 16 کالا از 27 ( 2 صفحه)
بدون امتیاز

Dispex® Ultra PA 4550 is a clear, slightly yellowish liquid high-molecular-weight dispersing agent. This product stabilizes the pigment dispersion of inorganic and organic pigments and improves gloss, color strength, flocculation stability, and anti-flooding behavior. Dispex® Ultra PA 4550 is pH-independent and has a broad compatibility in most commonly used water-based coatings. It is completely water-soluble and does not need to be neutralized.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

EFKA® FA 4665 helps to prevent interfacial tension between the hydrophilic pigments/extenders and the binder. It is a high-molecular weight unsaturated carboxylic acid, combined with a very compatible organically modified polysiloxane. This transparent, slightly brownish liquid is especially suitable for medium to high-polarity binder systems, for example: alkyd/amino resin combinations, nitro-cellulose systems, polyurethane- and chlorinated polymer systems, acrylic polyisocyanate systems (2-pack acrylics), and chlorinated polymers. EFKA® FA 4665 is not compatible with white spirit or paints which are diluted with white spirit.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

EFKA® FA 4671 helps to prevent interfacial tension between the hydrophilic pigments/extenders and the binders. This results in reduced dispersion time, stabilization of the pigment dispersion, decreased flooding of pigments, and prevention of hard sedimentation. This product is an alkylol ammonium salt of a high-molecular weight carboxylic acid. EFKA® FA 4671 is suitable for use in low or high-polarity solvent systems as well as water-based coatings. It is used to reduce flooding and settling in non-polar systems e.g. air drying alkyd paints. It is an effective anti-settling agent in wash and shop primers. It improves the color acceptance of tinting bases in white latex paints, resulting in higher pigment efficiency.

تماس بگیرید

بدون امتیاز


EFKA® PU 4047 is a modified polyurethane that improves gloss and reduces flooding problems. It gives higher color strength and lower viscosity. This product is used for all kinds of solvent borne coatings as well as pigment concentrates. The higher molecular weight of EFKA® PU 4047 compared to EFKA® PU 4046 gives stronger deflocculation results with some organic pigments and carbon blacks. In spite of its higher molecular weight, EFKA® PU 4047 has a wide compatibility with all kinds of resins. Pigment concentrates based on EFKA® PU 4047 show lower viscosity than concentrates made with any other EFKA® polymeric dispersants and can even be used in pure let downs based on white spirit.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

 دیسپرس بهینه و پایدارسازی ذرات رنگدانه عامل اصلی تعیین ویژگی­ های نهایی لاک­ها، پوشرنگ ­ها و مرکب­های چاپ است. رنگدانه­ ها و پرکننده­ های فرمولاسیون باید دارای اندازه ذرات کوچک بوده، به ­خوبی تر شوند و به بهترین نحو توزیع شوند. تنها در این حالت است که شدت رنگی، براقیت، قدرت پشت­ پوشی، پایداری نوری و مقاومت جوی مطلوبی حاصل می­شود.دیسپرس و پایداری ذرات رنگدانه نیازمند زمان و انرژی است و بدون استفاده از افزودنی­های  دیسپرس کننده­ و ترکننده قابل دست­یابی نیست.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

.افزودنی ها به مقدار کم برای افزایش کارایی و کیفیت پوشش ها مورد استفاده قرار میگیرند

تماس بگیرید

لودر آمازون تله

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader