مقالات و نشریات آمازون تله

نمایش 71 الی 80 مقاله از 309 ( صفحه 31 )
مواد شیمیایی مصرفی در تهیه رزین های آلکیدی
روغن های مصرفی در ساخت آلکید رزین ها
تعریف رنگدانه های جوهر، تونر و لیک در مواد رنگزا
پیگمنت آبی کبالت چیست؟
پیگمنت گرد روی چیست؟
تالک در صنایع رنگ و پوشش
کاربرد ترکیبات معدنی آلومینیم در صنعت رنگ و پوشش
پیگمنت های آلومینیومی
لیتوپن
فسفات روی Zn3(PO4)2 , 3H2O

loader