حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 16 کالا از 393 ( 25 صفحه)
بدون امتیاز

ناموجود

بدون امتیاز

رزین های اکریلات دوجزئی در ساخت کفپوش و خط کشی های عابر پیاده ها کاربرد  زیادی دارند. رزین دگاروت 465 تولید شرکت اونیک آلمان بوده و یکی از بهترین رزین های آکریلات دوجزئی از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی به شمار می آید.رزین های آکریلات دوجزئی با بنزوئیل پراکسید پودری به همراه شتاب دهنده های آمینی پخت می گردند. به عنوان مثال زمان پخت و زمان ژل شدن دگاروت 465 با بنزوئیل پراکسید پودری 50% به صورت جدول زیر می باشد:

ناموجود

بدون امتیاز

بیشتر ترکیبات آزو به عنوان شروع کننده پلیمریزاسیون رادیکالی مورد استفاده قرار می گیرد، دارای گروه سیانو روی کربن متصل به پیوند آزو می باشند. مانند آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) که در دماهای نسبتا پایین 80 درجه سانتیگراد به صورت واکنش زیر تجزیه می شود:

 

 

همانطور که جفت شدن رادیکال ها در قفس حلال و واکنش های ثانویه تجزیه القایی در پراکسید ها وجود دارد، در تجزیه شدن ترکیبات آزو نیز مشاهده می گردد. به عنوال مثال واکنش رادیکال ایزوبوتیرونیتریل در قفس حلال به صورت زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) بیشتر به عنوان شروع کننده رادیکالی در پلیمریزاسیون و کوپلیمریزاسیون استایرین،وینیل کلراید، وینیلدین کلراید ، اکریلو نیتریل ، آکریلات ها و متاکریلات ها به کار می رود. آزوبیس ایزوبوتیرونیتریل (AIBN) از نظر گرمایی ناپایدار بوده و دچار تجزیه شتابیده خودبه خودی می گردد.

ناموجود

بدون امتیاز

هاردنر اپوکسی ستاپاکس 1312 آلمانی یک هاردنر سیکلو آلیفاتیک پلی آمین اصلاح شده برای رزین های اپوکسی می باشد. درصد اختلاط این هاردنر با رزین اپوکسی 50% وزنی رزین مصرفی است.

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

بدون امتیاز

ناموجود

ناموجود

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader