حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 1 الی 3 کالا از 3 ( 1 صفحه)
بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

یک غلظت تجمعی مبتنی بر پلی یورتان است که فقط غلظت دهندگی را در سیستمهاي رقیق شونده و در برشهاي کم نشان می دهد. براي بهبود خواص اجرا و خاصیتهاي پشت پوشی سیستمهاي لاتکس طراحی شده است. این محصول براي کاربردهاي داخلی و رنگهاي بیرونی که نیاز به خواص اجرایی با قلم مو و رولر دارند مناسب است. رفتار رئولوژي این غلظت دهنده مستقل از pH است. سطح گرانروي این غلظت دهنده تحت تنش برشی، نسبت به غلظت دهنده های سلولزي و غلظتدهنده های اکریلیکی به صورت مشهودي پایینتر است. همچنین این غلظت دهنده را میتوان با غلظتدهنده های سلولزي با وزن مولکولی کم و یا غلظتدهنده های آکریلاتی براي بهبود در غلظت دهندگی سیستم ترکیب کرد. این غلظت دهنده را به دلیل گرانروي پایین میتوان به همان شکل استفاده کرد و یا با حلالهاي محلول در آب مانند بوتیل دي گلیکول رقیق شده و استفاده شود. این محصول به عنوان یک محلول با گرانروي کم و درصد جامد بالا عرضه میشود. درصدمصرف این افزودنی به میزان ماده فعال سطحی و حجم رنگ نهایی مرتبط است و در حدود %1-0.3 محاسبه میشود

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

لودر آمازون تله

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader