حالت نمایش :
: مرتب سازی براساس
نمایش 17 الی 32 کالا از 243 ( 16 صفحه)
بدون امتیاز

تیلوز هیدروکسی اتیل سلولزHEC مشتق غیر یونی سلولز است که به راحتی در آب سرد یا گرم حل شده و متورم می شود و در رنگ های امولسیونی و محصولات شیمی ساختمان و بهداشتی کاربرد دارد. تیلوز هیدروکسی اتیل سلولزHEC در حلال هایی که با آب قابل امتزاج هستند یا گروههای قطبی دارند، هیدروکسی اتیل سلولزHEC در حلال هایی نظیر الکل ها حل می شود و سیال غیر نیوتنی شبیه پلاستیک ایجاد می کند. با افزایش سرعت تنش اعمال شده، گرانروی ظاهری سیال کاهش می یابد. عواملی از قبیل دما، غلظت، pH بر روی ویسکوزیته محلول تیلوز یا هیدروکسی اتیل سلولزHEC مؤثر است. خرید و فروش تیلوز یا خرید و فروش هیدروکسی اتیل سلولزHEC بر اساس ویسکوزیته آن در بازارهای جهانی صورت می پذیرد. از جمله تولید کننده گان معروف هیدروکسی اتیل سلولزHEC یا تیلوز عبارتند از: شرکت اشلند ashland cellulose ether – شرکت شین اتسو shin etsu cellulose ether – شرکت داو dow cellulose ether و... غیره.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تیلوز هیدروکسی اتیل سلولزHEC مشتق غیر یونی سلولز است که به راحتی در آب سرد یا گرم حل شده و متورم می شود و در رنگ های امولسیونی و محصولات شیمی ساختمان و بهداشتی کاربرد دارد. تیلوز هیدروکسی اتیل سلولزHEC در حلال هایی که با آب قابل امتزاج هستند یا گروههای قطبی دارند، هیدروکسی اتیل سلولزHEC در حلال هایی نظیر الکل ها حل می شود و سیال غیر نیوتنی شبیه پلاستیک ایجاد می کند. با افزایش سرعت تنش اعمال شده، گرانروی ظاهری سیال کاهش می یابد. عواملی از قبیل دما، غلظت، pH بر روی ویسکوزیته محلول تیلوز یا هیدروکسی اتیل سلولزHEC مؤثر است. خرید و فروش تیلوز یا خرید و فروش هیدروکسی اتیل سلولزHEC بر اساس ویسکوزیته آن در بازارهای جهانی صورت می پذیرد. از جمله تولید کننده گان معروف هیدروکسی اتیل سلولزHEC یا تیلوز عبارتند از: شرکت اشلند ashland cellulose ether – شرکت شین اتسو shin etsu cellulose ether – شرکت داو dow cellulose ether و... غیره.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

فروش بنتون 34 (BENTONE 34)

بنتون 34 محصولی است که توسط کمپانی اروپایی - آمریکایی المنتیس Elementis تولید می گردد. بنتون 34 یک مشتق آلی از خاک رس بنتونی است. که به عنوان یک افزودنی رئولوژیکی برای سیستم های پایه حلالی با قطبیت کم تا قطبیت متوسط تولید گردیده است. عملکرد بنتون 34 مانع از رسوب پیگمنت ها و فیلرها در رنگ در حین انبارداری بوده و ایجاد و حفظ خواص تیکسوتروپی در حین اعمال پوشش ها می باشد.

بنتون 34 در پوشش ها جریان پذیری، همترازی و شره کردن را در سطوح عمودی کنترل کرده و به زیرآیندی متخلخل نفوذ می نماید. کاربردهای بنتون 34 در رنگ های ضدخوردگی رنگ های اتومبیلی، پوشش های قیری، پوشش های کلاف های فلزی، پوشش های غوطه وری و پوشش های صنعتی کاربرد دارد.

بنتون 34 می تواند در رنگ های پایه حلال داخلی و رنگهای پایه حلال خارجی ، بنتونه ها، خمیرهای درزگیر، محصولات پایه حلال پاک کننده و بهداشتی، رنگ های ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد. بنتون 34 را ابتدا باید توسط دستور کار ذکر شده در دیتاشیت به صورت ژل در آورده و سپس مورد استفاده قرار گیرد.

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

این محصول یک این محصول یک غلظت دهنده پلی یورتان غیریونی و بدون مواد آلی فرار در بوتیل تري گلیکول/آب میباشد. این محصول بهعنوان یک غلظت دهنده تجمعی عمل کرده و با تشکیل شبکهاي بین پلی یورتان، مولکولهاي بایندر و ذرات رنگدانه در سیستم پوشش آب پایه، گرانروي ایجاد میکند. این غلظت دهنده را میتوان به تنهایی یا در ترکیب با سایر غلظت دهنده های Tafigel استفاده کرد. تغلیظ مستقل از pH، کنترل عالی در برسخوري، جریان مناسب، ترازشوندگی و براقیت مناسب، مقاومت در برابر پاشش و رنگپذیري بسیار خوب هنگام اعمال، توسط این غلظت دهنده ارائه میشود. این محصول براي استفاده در رنگهاي داخلی و نما، و در سیستمهاي رنگهاي لاتکس و رنگهاي ضد خوردگی توصیه میشود. قابل ذکر است که مقدار استفاده معمول از این غلظت دهنده در محدوده 0.3 تا 2 درصد در فرمولبندي کل متغیر است .

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

تماس بگیرید

بدون امتیاز

تماس بگیرید

بدون امتیاز

رقیق کننده های اپوکسی

رقیق کننده های اپوکسی مایعاتی هستند با ویسکوزیته کم که برای کاهش ویسکوزیته رزین اپوکسی استفاده می شوند و بعضی از این رقیق کننده های اپوکسی باعث بهبود انعطاف پذیری رزین نیز می گردند. بیشتر این رقیق کننده های اپوکسی با داشتن یک یا دو گروه اپوکسید به حدی فعال هستند که در واکنش رزین اپوکسی با هاردنر شرکت می نمایند.

از انواع رقیق کننده های اپوکسی می توان به منوگلیسیدیل اترها (نظیر اتیل هگزیل گلیسیدیل اتر)، منو گلیسیدیل استرها، دی گلیسیدیل اترها (نظیر هگزان دی ال دی گلیسیدیل اتر) اشاره نمود. منو دی دکانول گلیسیدیل اتر و بوتان دی ال گلیسیدیل اتر از انواع متداول این رقیق کننده های اپوکسی هستند.

اثر کاهش ویسکوزیته این رقیق کننده های اپوکسی در رزین های برپایه دی فنیلول پروپان و رزین های مخلوط دی فنیلولپروپان+دی فنیلول متان در شکل های صفحه بعد نشان داده شده است.

حتی رزین های اپوکسی با ویسکوزیته بسیار پایین به میزان 25-5% وزنی کل رزین اپوکسی و یا مواد کومارون – ایندن به میزان 20-10% وزنی نیز گاهی به عنوان رقیق کننده های اپوکسی سایر رزین های اپوکسی مصرف می شوند.

نکته قابل توجه اینکه اکثر رقیق کننده های اپوکسی از نظر بیولوژیکی بسیار فعال هستند و برای انسان و محیط اطراف بسیار خطرناک بوده و استفاده از آنها بایستی کنترل شده باشد.

استفاده از بنزیل الکل، یا نونیل نول (ترکیبات حلقوی یا نقطه جوش بالا) نیز برای رقیق کردن پیشنهاد می شود که این مواد در واکنش شرکت نمی کنند و فقط به واسطه داشتن گروه OH- واکنش رزین و هاردنر را تسریع می نمایند.

 

تماس بگیرید

مقایسه (0 مورد)
حذف همه موارد

loader