هاردنر دی سیان دی آمین

AT48

امتیازی ثبت نشده

دی سیان دی آمید

دي سيان دي آميد، كه گاهي2-سيانوگوانيدين نيز ناميده ميشود، يا ترکیبات آن، در بيشتر چسبهاي اپوكسي تك جزئي تجاري و رنگ های پودری اپوکسی و رزین های اپوکسی به‌کار ميرود. این ترکیب جامد بلوری و سفید رنگ است که هم با گروههای انتهایی اپوکسی و هم هیدروکسیل ثانویه واکنش میدهد. از مزایای ویژه دي سيان دي آميد، آن است که تنها با رزین اپوکسی در اثر گرمادادن در دمای فعالسازی واکنش میدهد و با توقف گرمادهی، واکنش نیز متوقف میشود. هنگامی که عمر نگهداری بيشتر از 12 ماه لازم باشد، این هاردنر اپوکسی به همراه رزین های اپوکسی به‌کار میرود. بنابراین، میتوان آن را تا زمان کاربرد برای زمانهای طولانی در یخچال نگهداری کرد. در نتیجه، تأخیر در واکنش ازمزایای سیستم های اپوکسی- دي سيان دي آميد، است.  دي سيان دي آميد،به عنوان کاتالیزور در چسبهای تک‌جزئی و چسبهای اپوکسی با دمای پخت مشخص نیز به‌کار میرود. واکنش اولیه دي سيان دي آميد، با رزین اپوکسی، شامل واکنش اپوکسی با چهار اتم هیدروژن دي سيان دي آميد، و واکنش پلیمرشدن اپوکسی با آمینهای سه گانه است. مکانیسم پخت نهایی، میان گروههای هیدروکسیل در رزینهای جزئی پخت شده و گروههای سیانی موجود در دي سيان دي آميد، است که به ناپدیدشدن این گروهها و تشكيل گروههای آمینو منجر میشود.

 دي سيان دي آميد،  داراي دماي فعالسازي حدود 177درجه سانتیگراد است. اما اين دما ميتواند با استفاده از شتاب دهنده تا حدود 120 درجه سانتیگراد كاهش يابد. دي سيان دي آميد، ، وقتي با رزين اپوکسی مايع دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ (DGEBA) آميخته ميشود، به علت دارابودن خاصیت تأخيری، عمر مفيد بسیار خوبي دارد. عمر مفید سیستم های تأخیریبدون شتابدهنده( حدود 6 ماه) در دمای معمولی است. اگر این سیستم ها درجای خنک نگهداری شوند، عمر مفید طولانی تری دارند. با افزودن شتاب دهنده ها، عمر مفید به شكل درخور توجهی کاهش می‌یابد. دي سيان دي آميد در فرمولبندي چسب ها به مقدار7- 5 درصد  دررزین اپوکسی مایع و 4-3درصد  برای رزین اپوکسی جامد، به‌کارمی رود.

دیتا شیت (اطلاعات فنی) Dyhard® 100 S دیتا شیت (اطلاعات فنی) سری Dyhard 100

مشخصات فنی

هاردنر دی سیان دی آمین
 • عمومی
 • کشور سازنده
  • آلمان
 • وزن برحسب گرم
  • کیسه 20 کیلوگرمی
 • نحوه ارسال
  • باربری
 • برگه اطلاعات فنی کالا TDS
  • Dyhard® 100 S
  • Dicyandiamide
  • Powder coatings are made up of solid resins, pigments and fillers together with hardeners and accelerators. The raw powders are mixed, melted in an extruder and finally ground down. The homogeneous mixture is sprayed electrostatically onto conductive surfaces and then hardened in a furnace at temperatures in excess of 160 °C. Powder coatings are very environmentally friendly because low amounts of waste occur and no solvents are used.
  • Details
  • Formula C2H4N4
  • CAS-Name Guanidine, cyano-
  • CAS-#461-58-5
  • Synonyms Dicyandiamide micronized, Dicyandiamide, Cyanoguanidine
  • Description
  • Härter für heiß-härtende Epoxidsysteme im Bereich der Verbundwerkstoffe, Pulverlacke und Klebstoffe
  • hardener for hot curing epoxy resin systems used in the composite, powder coating and adhesive industry.

نقد و بررسی

نظر شما

loader