واکس پلی اتیلن 100%

AT357

امتیازی ثبت نشده

واکس های پلی اتیلنی

واکس و خصوصیات آن:

كلمه واكس اغلب به مواد آلي با زنجيرهاي نسبتا بلند اطلاق مي شود كه در دماي محيط جامد هستند ولي با افزايش جزيي دما به مايعي با ويسكوزيته پايين تبديل مي شوند. تركيب شيميايي واكسها متنوع و معمولا پيچيده مي باشد، و موادي با عامليت هايي كه عمدتا از آلكانهاي نرمال تا مخلوطي از هيدروكربن ها و نمونه هاي با گروه هاي عاملي فعال مانند هيدروكربن هاي اشباع، استرها، اسيدها، الكل ها وغيره تشكيل شده است را شامل ميشوند. توزيع وزن مولكولي آنها گسترده ميباشد و بجاي نقطه ذوب يك محدوده ذوب دارند .

واكس ها يك يا چند نوع مولكول مشابه با وزن هاي مولكولي متفاوت هستند. آنها به جاي نقطه ذوب داراي محدوده ذوبي هستند. با افزايش دما انبساط پيدا مي كنند و با كاهش دما جمع شده و منقبض مي شوند. تغييرات دما در قالب هاي واكس يك فاكتور مهم در بهم ريختگي شكل مطلوب نهايي ميباشد . سياليت واكسها به ميزان زيادي وابسته به دما ميباشد و بعد از نقطه ذوب بشدت جريان مييابند.

خواص مكانيكي مانند مدول الاستيك و استحكام فشاري واكس ها در مقايسه با ساير مواد كم و اين خواص بطور محسوس بستگي به دما دارد. با افزايش دماي واكس، انعطاف پذيري افزايش مييابد. واكسهاي با دماي ذوب كمتر، انعطاف پذيري بالاتري دارند. انعطاف پذيري يك مخلوط واكس با محدوده ذوب پهن بيشتر از واكسي با محدوده ذوب باريك است. واكس هاي خيلي خالص و پالايش شده، كاملا" شكننده هستند.

واکس های پلی اتیلنی:

پلي اتيلنهاي با وزن مولكولي خيلي پايين (متوسط وزن مولكولي عددي Mn كمتر از 10000 )خواص واكس مانند دارند . كه از طريق پليمريزاسيون در فشار بالا با استفاده از كاتاليست هاي حاوي اكسيژن يا پليمريزاسيون در فشار پايين ( با استفاده از كاتاليست زيگلر- ناتا ) يا با روش شكست زنجير توليد ميشوند . همه اين واكس ها داراي پايه ساختماني يكساني هستند ولي محصولات توليد شده با فرايندهاي توليدي متنوع منجر به خواص مختلف ميشوند .

اين واكس ها بطور گسترده اي در صنايع مختلف براي كاهش گرانروي بكار برده مي شوند و مواد نيمه بلورياند كه خواص مكانيكي آن همانند پليمرهاي گرمانرم و به وسيله نوع و درصد كريستال كنترل مي شود.

وزن مولكولي، توزيع وزن مولكولي و ميزان شاخه هاي جانبي پارامترهاي موثر بر خواص واكس توليدي هستند كه در فرايندهاي مختلف توليد پلي اتيلن متفاوت ميباشند . تفاوت در ميان فرايندها تاثير اصلي را بر استفاده از محصول ميگذارد. محصول به دست آمده از يك كارخانه يا فرايند خاص ممكن است يك بازار محصول را پوشش دهد در حالي كه محصول بدست آمده از يك فرايند ديگر براي كاربردي ديگر ترجيح داده شود .

واكس هاي پلي اتيلني كه به عنوان محصول جانبي پليمريزاسيون اتيلن شناخته ميشوند، با جدا كردن برشهاي پلي اتيلن با وزن مولكولي پايين از حلال (عموما هگزان) بدست مي آيند . اين واكس توزيع وزن مولكولي پهن تر نسبت به واكس هاي پلي اتيلني كه مستقيما سنتز مي شوند، دارند . اين واكس ها در خواص نوسانات زيادي دارند . مي توان با فرايندهاي بعدي مثلا تقطير تحت خلاء به توزيع هاي وزن مولكولي باريكتري دست يافت .

با كوپليمريزاسيون اتيلن با ساير اولفين ها مانند پروپيلن ، بوتن و هگزن مي توان محدوده خواص موجود واكسهاي پلي اتيلني را گسترش داد . افزودن ساير اولفينها ايجاد شاخه هاي جانبي ميكند كه نقطه ذوب و سختي را كاهش مي دهد ولي باعث افزايش ويسكوزيته در مقايسه با پلي اتيلن خطي باهمان توزيع وزن مولكولي ميشود . با افزايش طول شاخه جانبي اين اثرات تقويت ميشود .

با كوپليمريزاسيون اتيلن با وينيل استات (VA) و اكريليك اسيد (AA) گروههاي عاملي اكسيژندار روي زنجيرهاي واكس ايجاد مي شود كه قابليت واكنش با نمك هاي فلزي براي ايجاد يونومرها را فراهم ميكند .

امروزه علاوه بر كوپليمريزاسيون ، امكان ايجاد واكس پلي اتيلن با وزن مولكولي تا 700 با انتهاي زنجير كتون، الكل و اسيدهاي كربوكسيليك وجود دارد . اين واكس ها همان رفتار شيميايي اسيدها و الكل هاي چرب را از خود نشان ميدهند با اين تفاوت كه نقطه ذوب و سختي بالاتري دارند .

واكس هاي پلي اتيلني عامل دار هر دو خاصيت فيزيكي واكس پلي اتيلني و شيميايي مواد اكسيژن دار را دارا هستند. گروههاي عاملي چسبندگي به سطوح و مواد قطبي و پراكنش در آب را افزايش ميدهند . كاربرد اينواكسها به عنوان پراكنده كننده رنگ دانه ها، افزودني براي جوهر و پوشش ها، پلاستيك ها ، مواد آرايشي، تونرها و چسب ها است.

واكس هاي هيدروكربني ميكروكريستال و پلي اتيلني به صورت شيميايي قابليت اصلاح دارند تا منطبق با نيازهاي بازار شوند . يكي از روشهايي كه به طور گسترده مورد استفاده قرار مي گيرد در گام اول ، اكسيداسيون واكس در حضور يا در غياب كاتاليست ميباشد . محصول معمولا عدد اسيدي كمتر از 30 و عدد صابوني بيشتر از 25 دارد . گام ديگر، واكنش واكس با يك پلي كربوكسيليك اسيد ، مثل مالئيك اسيد، در دماي بالا است. واكس اكسيد شده با گروههاي كربوكسيليك در واكنشهايي چون صابوني شدن و استري شدن، مي تواند بيشتر اصلاح شود . واكس اكسيد شده در آب با استفاده از مواد فعال سطحي يا صابون هاي ساده به راحتي تعليق ميشود . بنابراين به طور گسترده در بسياري از كاربردهاي پوشش دهي و پوليش استفاده مي شود .

تعدادي از پليمرهاي آلفا- اولفيني ، خواص شبه واكسي دارند و به عنوان واكس هاي سنتزي به فروش مي روند . فرآيند پليمريزاسيون ، توليد مواد با شاخه هاي بسيار بلند و توزيع وزن مولكولي پهن مي كند . خواص اين واكس ها به شدت وابسته به مونومر آلفا- اولفين و شرايط پليمريزاسيون است . نقطه ذوب اين واكس ها در محدوده 45-47 درجه سانتیگراد و متوسط عددی وزن مولکولی بین  g/mol6200-8200  و نفوذ سوزن در 52 درجه سانتیگراد بین d mm 5-12 است. ساختار ويژه اين مواد، آنها را وقتي به عنوان افزودني براي واكسهاي پارافيني مورد استفاده قرار ميگيرند ، به خصوص در شمع سازي ، بسيار موثر مي كند . اين واكس سختي و كدري پارافين را افزايش مي دهند، بدون اينكه نقطه ابري يا ويسكوزيته را افزايش دهند. كاربرد ديگر به عنوان تسهيل كننده جدايي از قالب براي فوم هاي پلي يورتان، افزودني براي واكس ريختهگري، و افزودني براي عمل آوري چرم ميباشد .

واكس ها را از نظر كاربرد مي توان در دو گروه طبقه بندي كرد :

1- استفاده به عنوان كمك فرايند

2- استفاده به عنوان مواد پايه يا افزودني براي مشاركت، بهبود و اصلاح در خواص محصول نهايي

دانلود دیتا شیت واکس A-C 6 Honeywell

مشخصات فنی

واکس پلی اتیلن 100%
 • عمومی
 • کشور سازنده
  • امریکا
 • وزن برحسب گرم
  • 500gr
  • واکس پلی اتیلن 100%
 • نحوه ارسال
  • ارسال رایگان با پست پیشتاز درب منزل یا محل کار
 • برگه اطلاعات فنی کالا TDS
  • A-C® 6
  • A-C® 6 by Honeywell is a low density polyethylene (LDPE) homopolymer in a prill form. It decreases die pressure and improves external lubrication, gloss and metal release. Offers filler-pigment dispersion, fusion time delay and lowers melt temperature. A-C® 6 is used in cable flooding compounds, along with polybutene.
  • Polyethylene homopolymer. A-C® 6 is a synthetic wax which is designed to influence many properties, including mar resistance, abrasion resistance, slip, matting, adhesion and release feel. It is flexible enough for use in water or solvent-based thin film applications.
  • A-C® 6 Product details
  • Product Type
  • Lubricants / Waxes
  • Chemical Composition
  • PE Homoloymer
  • CAS Number
  • 9002-88-4
  • Masterbatch
  • No
  • Physical Form
  • Prills
  • Product Status
  • COMMERCIAL
  • Applications/ Recommended for
  • • PVC > PVC, rigid
  • • Packaging
  • • Wiring & Cables
  • • Coatings > Waterborne
  • • Coatings > Solventborne
  • • Inks > Solvent-based
  • • Inks > Water-based
  • • Inks
  • Bio Based
  • No
  • A-C® 6 Properties
  • Dropping point 106 °C
  • Density 0.92 g/cm³
  • Viscosity @ 140°C, Brookfield 375 cps
  • Bulk density 492 kg/m3

نقد و بررسی

نام محصول:

A-C 6 Honeywell

واکس پلی اتیلن 100%

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی آمازون تله، یک وب سایت خرده فروشی مواد شیمیایی در زمینه فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی است، که میتوانید به صورت آنلاین مواد شیمیایی اورجینال را خرید کنید.

فروش واکس پلی اتیلن 100%

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی آمازون تله، فروش واکس پلی اتیلن 100% را به صورت آنلاین و با تحویل رایگان به آدرس شما انجام می دهد.

قیمت واکس پلی اتیلن 100% در فروشگاه مواد شیمیایی آمازون تله در زیر محصول درج شده است.

خرید واکس پلی اتیلن 100%

برای خرید واکس پلی اتیلن 100% ابتدا محصول را به سبد خرید خود اضافه نمایید سپس در بالای صفحه گزینه " ثبت نام "  را کلیک کنید و اطلاعات خود را وارد نمایید.

بعد از تکمیل خرید، مواد شیمیایی بدون هزینه حمل به آدرس شما ارسال می گردد.

جهت مشاهده اطلاعات فنی واکس پلی اتیلن 100% به بخش مشخصات فنی مراجعه فرمایید. 

نظر شما

loader